مهرداد مس چی-mehrdadmeschi_org
mehrdadmeschi_org

مهرداد مس چی

عمومی
70 Post
87301 Follower
4 Following

همه چیز بامزه است، اگر بتوانی به آن بخندی. هماهنگی👇👇👇

http://t.me/pixeArt_1

General Interest

mamadsia6@gmail.com

آخرین بروز رسانی : 1397/12/29

آخرین فعالیت کاربر : 1397/12/19

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 15 پست اخیر )

2596


مجموع لایک ها
(در 15 پست اخیر )

64290


مجموع تغییر فالوور ها
(در 23 روز گذشته)

43708


میانگین کامنت
(در 15 پست اخیر)

173


میانگین لایک
(در 15 پست اخیر)

4286


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/12/29)

5.11 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 23 روز گذشته)

50792


پست ها
(در 23 روز گذشته)

4


عمومی رتبه در

0


رتبه در زبان

10000


رتبه جهانی

10000


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

18912


بیشترین کامنت

1173


جدیدترین پست

1397/12/19