آرمین-arminahmadi_org
arminahmadi_org

آرمین

اشخاص
30 Post
102043 Follower
330 Following

🌹welcome🌹 (آرمین احمدی) خَندهاتون از تَه دل😂 گِریه هاتون از سَر شوق❤️ ❤️💍❤️ ⬇️آدرس کانال⬇️

http://t.me/pufyouz

Creators & Celebrities

arminahmadi.org@gmail.com

آخرین بروز رسانی : 1397/12/29

آخرین فعالیت کاربر : 1397/12/27

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 23 پست اخیر )

3232


مجموع لایک ها
(در 23 پست اخیر )

41872


مجموع تغییر فالوور ها
(در 13 روز گذشته)

84204


میانگین کامنت
(در 23 پست اخیر)

141


میانگین لایک
(در 23 پست اخیر)

1821


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/12/29)

1.92 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 13 روز گذشته)

614485


پست ها
(در 13 روز گذشته)

-24


اشخاص رتبه در

0


رتبه در زبان

10000


رتبه جهانی

10000


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

3026


بیشترین کامنت

500


جدیدترین پست

1397/12/27