محمد امين كريم پور-mohamadaminkarimpor
mohamadaminkarimpor

محمد امين كريم پور

منتشر کننده محتوا اینفلوئنسر
206 Post
3195665 Follower
249 Following

😊هميشه بخند حتى اگه خيلى غم داري☺️ دوستان عزيز من فقط فقط همين پيجو دارم

https://t.me/mohamadaminkarimpor

Publishers

[email protected]

آخرین بروز رسانی : 1397/10/13

آخرین فعالیت کاربر : 1397/10/06

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 16 پست اخیر )

256886


مجموع لایک ها
(در 16 پست اخیر )

8371320


مجموع تغییر فالوور ها
(در 7 روز گذشته)

3195665


میانگین کامنت
(در 16 پست اخیر)

16055


میانگین لایک
(در 16 پست اخیر)

523208


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/10/13)

16.83 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 7 روز گذشته)

50588524


پست ها
(در 7 روز گذشته)

6


منتشر کننده محتوا رتبه در

1


رتبه در زبان

25


رتبه جهانی

1519


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

697121


بیشترین کامنت

38806


جدیدترین پست

1397/10/06