Niki Karimi-nikkarimi
nikkarimi

Niki Karimi

اشخاص بازیگر
774 Post
2761484 Follower
143 Following

Official page/Filmmaker, photographer,Activist

https://t.me/nikkarimi

آخرین بروز رسانی : 1397/10/13

آخرین فعالیت کاربر : 1397/10/12

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 16 پست اخیر )

17438


مجموع لایک ها
(در 16 پست اخیر )

978297


مجموع تغییر فالوور ها
(در 6 روز گذشته)

2761484


میانگین کامنت
(در 16 پست اخیر)

1090


میانگین لایک
(در 16 پست اخیر)

61144


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/10/13)

2.29 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 6 روز گذشته)

410695


پست ها
(در 6 روز گذشته)

5


اشخاص رتبه در

26


رتبه در زبان

29


رتبه جهانی

1745


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

99777


بیشترین کامنت

2410


جدیدترین پست

1397/10/12