Mehdi Khorasani-mehdi._.kh
mehdi._.kh

Mehdi Khorasani

اشخاص
136 Post
86671 Follower
5091 Following

_______﷽_______⠀ خودت باش، لایک هم نخورد مهم نیس... In ❤️ ANA

Creators & Celebrities

mkhorasani339@gmail.com

آخرین بروز رسانی : 1397/12/29

آخرین فعالیت کاربر : 1397/12/26

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 17 پست اخیر )

1017


مجموع لایک ها
(در 17 پست اخیر )

34699


مجموع تغییر فالوور ها
(در 6 روز گذشته)

38070


میانگین کامنت
(در 17 پست اخیر)

60


میانگین لایک
(در 17 پست اخیر)

2041


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/12/29)

2.41 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 6 روز گذشته)

215768


پست ها
(در 6 روز گذشته)

5


اشخاص رتبه در

0


رتبه در زبان

10000


رتبه جهانی

10000


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

3198


بیشترین کامنت

153


جدیدترین پست

1397/12/26