Radio Javan-radiojavan
radiojavan

Radio Javan

وب سایت و کسب و کارهای انلاین
8640 Post
6905268 Follower
212 Following

Download @radiojavanapp for iOS

https://itunes.apple.com/us/app/radio-javan/id286225933

Personal Goods & General Merchandise Stores

info@radiojavan.com

آخرین بروز رسانی : 1398/02/04

آخرین فعالیت کاربر : 1398/02/04

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 529 پست اخیر )

504365


مجموع لایک ها
(در 529 پست اخیر )

34707248


مجموع تغییر فالوور ها
(در 63 روز گذشته)

1099335


میانگین کامنت
(در 529 پست اخیر)

953


میانگین لایک
(در 529 پست اخیر)

65609


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1398/02/04)

0.96 %


IGTV مجموع ویدیو در

20


مجموع بازدید ویدیوها
(در 63 روز گذشته)

90748372


پست ها
(در 63 روز گذشته)

1046


وب سایت و کسب و کارهای انلاین رتبه در

1


رتبه در زبان

5


رتبه جهانی

667


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

313340


بیشترین کامنت

21781


جدیدترین پست

1398/02/04