سحر قريشى Sahar Ghoreyshi-saharghoreyshiofficialpage
saharghoreyshiofficialpage

سحر قريشى Sahar Ghoreyshi

اشخاص
26 Post
6154936 Follower
0 Following

🎈 هر وقت تو آسمون ىِ بادكنكِ قرمز ديدى بدون ىِ دختر توى شهر گُم شده . Security by @aliyalan .

https://twitter.com/sahar_ghoreyshi

Creators & Celebrities

[email protected]

آخرین بروز رسانی : 1397/10/13

آخرین فعالیت کاربر : 1397/10/07

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 17 پست اخیر )

9136


مجموع لایک ها
(در 17 پست اخیر )

1507190


مجموع تغییر فالوور ها
(در 7 روز گذشته)

6154936


میانگین کامنت
(در 17 پست اخیر)

537


میانگین لایک
(در 17 پست اخیر)

88658


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/10/13)

1.45 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 7 روز گذشته)

102844


پست ها
(در 7 روز گذشته)

4


اشخاص رتبه در

6


رتبه در زبان

6


رتبه جهانی

750


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

158778


بیشترین کامنت

7993


جدیدترین پست

1397/10/07