Mehrave Sharifinia-mehraveee
mehraveee

Mehrave Sharifinia

اشخاص بازیگر
405 Post
3440606 Follower
116 Following

مهراوه شريفى‌نيا Iranian actress www.twitter.com/MehraveSh

http://t.me/mehravechannel

آخرین بروز رسانی : 1397/10/13

آخرین فعالیت کاربر : 1397/09/18

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 13 پست اخیر )

32600


مجموع لایک ها
(در 13 پست اخیر )

1234094


مجموع تغییر فالوور ها
(در 6 روز گذشته)

3440606


میانگین کامنت
(در 13 پست اخیر)

2508


میانگین لایک
(در 13 پست اخیر)

94930


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/10/13)

2.83 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 6 روز گذشته)

248615


پست ها
(در 6 روز گذشته)

1


اشخاص رتبه در

22


رتبه در زبان

23


رتبه جهانی

1394


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

194140


بیشترین کامنت

7341


جدیدترین پست

1397/09/18