Armin 2afm-armintwoafm
armintwoafm

Armin 2afm

اشخاص خواننده
548 Post
4996063 Follower
20 Following

Welcome to Armin Zarei Official Page 🎙🎧

https://t.me/Armintwoafmchannell

آخرین بروز رسانی : 1397/10/13

آخرین فعالیت کاربر : 1397/10/12

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 21 پست اخیر )

64965


مجموع لایک ها
(در 21 پست اخیر )

2431552


مجموع تغییر فالوور ها
(در 7 روز گذشته)

9954054


میانگین کامنت
(در 21 پست اخیر)

3094


میانگین لایک
(در 21 پست اخیر)

115788


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/10/13)

2.38 %


IGTV مجموع ویدیو در

1


مجموع بازدید ویدیوها
(در 7 روز گذشته)

0


پست ها
(در 7 روز گذشته)

-10


اشخاص رتبه در

11


رتبه در زبان

12


رتبه جهانی

955


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

146389


بیشترین کامنت

7985


جدیدترین پست

1397/10/12