BahramRadan-bahramradan
bahramradan

BahramRadan

اشخاص بازیگر
1170 Post
4314619 Follower
88 Following

Being male is a matter of birth, being a man is a matter of age, but being a gentleman is a matter of choice... #BahramRadan

http://www.bahramradan.com/

آخرین بروز رسانی : 1397/10/13

آخرین فعالیت کاربر : 1397/10/11

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 14 پست اخیر )

26238


مجموع لایک ها
(در 14 پست اخیر )

1831397


مجموع تغییر فالوور ها
(در 5 روز گذشته)

4906


میانگین کامنت
(در 14 پست اخیر)

1874


میانگین لایک
(در 14 پست اخیر)

130814


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/10/13)

2.99 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 5 روز گذشته)

2311684


پست ها
(در 5 روز گذشته)

5


اشخاص رتبه در

12


رتبه در زبان

13


رتبه جهانی

1115


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

206793


بیشترین کامنت

3545


جدیدترین پست

1397/10/11