Amin Hayaiee-amin.hayai
amin.hayai

Amin Hayaiee

اشخاص بازیگر
80 Post
3344000 Follower
6 Following

http://hayaiee.com/

آخرین بروز رسانی : 1397/10/13

آخرین فعالیت کاربر : 1397/09/28

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 12 پست اخیر )

38123


مجموع لایک ها
(در 12 پست اخیر )

1882675


مجموع تغییر فالوور ها
(در 6 روز گذشته)

42020


میانگین کامنت
(در 12 پست اخیر)

3177


میانگین لایک
(در 12 پست اخیر)

156890


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/10/13)

4.78 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 6 روز گذشته)

5195538


پست ها
(در 6 روز گذشته)

0


اشخاص رتبه در

23


رتبه در زبان

24


رتبه جهانی

1442


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

237495


بیشترین کامنت

5797


جدیدترین پست

1397/09/28