MILAD-milad_khahhh
milad_khahhh

MILAD

اشخاص اینفلوئنسر
236 Post
2314291 Follower
278 Following

مسئول امنیت صفحه بهروز کمالیان: @behrooz.kamalian 👇لينك كانال تلگرام👇

https://t.me/MK_Channell

Creators & Celebrities

miladghasemi771414@gamil.com

آخرین بروز رسانی : 1398/01/02

آخرین فعالیت کاربر : 1397/12/29

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 30 پست اخیر )

936037


مجموع لایک ها
(در 30 پست اخیر )

9426161


مجموع تغییر فالوور ها
(در 45 روز گذشته)

3910961


میانگین کامنت
(در 30 پست اخیر)

31201


میانگین لایک
(در 30 پست اخیر)

314205


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1398/01/02)

14.96 %


IGTV مجموع ویدیو در

10


مجموع بازدید ویدیوها
(در 45 روز گذشته)

43282439


پست ها
(در 45 روز گذشته)

20


اشخاص رتبه در

54


رتبه در زبان

62


رتبه جهانی

2733


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

581075


بیشترین کامنت

104478


جدیدترین پست

1397/12/29