پانداپرای-pandapry
pandapry

پانداپرای

رویداد ها
3990 Post
561603 Follower
56 Following

در سرزمینی که حیوانات از آدمها می ترسند، دعاها به آسمان نمیرسد . تماس با ادمین👇

http://T.me/pandapry_admin

Local Events

[email protected]

آخرین بروز رسانی : 1397/11/26

آخرین فعالیت کاربر : 1397/11/26

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 87 پست اخیر )

24207


مجموع لایک ها
(در 87 پست اخیر )

864901


مجموع تغییر فالوور ها
(در 26 روز گذشته)

551573


میانگین کامنت
(در 87 پست اخیر)

278


میانگین لایک
(در 87 پست اخیر)

9941


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1397/11/26)

1.73 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 26 روز گذشته)

4050877


پست ها
(در 26 روز گذشته)

326


رویداد ها رتبه در

2


رتبه در زبان

283


رتبه جهانی

7801


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

30871


بیشترین کامنت

1339


جدیدترین پست

1397/11/26