IAmSardar-sardar_azmoun
sardar_azmoun

IAmSardar

سیاسی ورزشی
228 Post
3013918 Follower
177 Following

آنی20

https://t.me/sardarhorse

آخرین بروز رسانی : 1398/02/04

آخرین فعالیت کاربر : 1398/02/01

بررسی اکانت


مجموع کامنت ها
(در 40 پست اخیر )

100


مجموع لایک ها
(در 40 پست اخیر )

10509928


مجموع تغییر فالوور ها
(در 66 روز گذشته)

380218


میانگین کامنت
(در 40 پست اخیر)

2


میانگین لایک
(در 40 پست اخیر)

262748


(Engagement Rate) نرخ تعامل
(در 1398/02/04)

8.70 %


IGTV مجموع ویدیو در

0


مجموع بازدید ویدیوها
(در 66 روز گذشته)

4057703


پست ها
(در 66 روز گذشته)

31


سیاسی رتبه در

26


رتبه در زبان

30


رتبه جهانی

1653


تغییر تعداد فالوور

توزیع نوع پست ها


تغییر میانگین تعداد لایک

تغییر تعداد پست


تغییر تعداد فالوینگ

تغییر نرخ تعامل (Engagement Rate)

بهترین پست ها


بیشترین لایک

568832


بیشترین کامنت

100


جدیدترین پست

1398/02/01