تعرفه هاحرفه ای

۵۹,۰۰۰تومان

 • ۱۰ حساب کاربری
 • آنالیز حساب کاربری
 • دسترسی به ابزار ها
 • دسترسی به گزارش ها
انتخاب
شخصی

۳۹,۰۰۰تومان

 • ۳ حساب کاربری
 • آنالیز حساب کاربری
 • دسترسی به ابزار ها
 • دسترسی به گزارش ها
انتخاب
پایه ای

رایگان

 • ۱ حساب کاربری
 • آنالیز حساب کاربری
 • دسترسی به ابزار ها
 • دسترسی به گزارش ها
انتخاب