‌
مومیایی رضاشاه را پنهان کردند، ولی آیا اثر او در تاریخ ایران، محو شدنی است؟

امروز سالگرد درگذشت رضاشاه است.

تلاش برای محو کردن رضاشاه
#کارتون از بهنام محمدی
bit.ly/2JXvW32

#رضاشاه

اکانت اینستاگرام توانا: آموزشكده جامعه مدنى


‌ مومیایی رضاشاه را پنهان کردند، ولی آیا اثر او در تاریخ ایران، محو شدنی است؟ امروز سالگرد درگذشت رضاشاه است. تلاش برای محو کردن رضاشاه #کارتون از بهنام محمدی bit.ly/2JXvW32 #رضاشاه


نرخ تعامل : %0.01
2586 77
17:57:09 - 99/05/04

دانلود فایل

دیگر پست های توانا: آموزشكده جامعه مدنى


1397-09-17 08:36:29
tavaana
1083 58
1397-09-16 22:10:59
tavaana
1652 11
1397-09-16 21:16:35
tavaana
1702 14
1397-09-16 19:14:52
tavaana
1420 21
1397-09-16 18:16:15
tavaana
1381 30
1397-09-16 15:13:26
tavaana
4325 185