ارتباط با ما

 

پلهای ارتباطی تماس با تیم سوشیالو

دفتر تیم
آدرس: تهران، طرشت، میدان تیموری، پژوهشکده علوم و فناوری شریف، طبقه اول، باشگاه کارآفرینی تیوان
 
 [email protected]پست الکترونیکی
 
چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟
 
ایمیل شما جهت پاسخ به شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت
شماره تلفن خود را جهت برقراری تماس وارد نمایید
موضوع تماس خود را جهت بهبود در فرایند پاسخگوی وارد نمایید