استفاده از هشتگ بر حسب زمان

photooftheday

تعداد پست : 607457071

photooftheday

پست های اخیر #photooftheday


. یک مقدمه: امانوئل لویناس،‌ اندیشمند فرانسوی در اواسط قرن بیستم با مطرح کردن مفهوم دیگری (Other)، باب تازه‌ای در حوزه فلسفه اخلاق گشود. این فیلسوف جهاني را برای ما به تصویر می‌کشد که «من» در کنار «ديگري» به سرمی‌برد؛ اما این «من» قصد دارد، «دیگری» را از
1397-08-28 19:00:05
ehsan_zivaralam

. یک مقدمه: امانوئل لویناس،‌ اندیشمند فرانسوی در اواسط قرن بیستم با مطرح کردن مفهوم دیگری (Other)، باب تازه‌ای در حوزه فلسفه اخلاق گشود. این فیلسوف جهاني را برای ما به تصویر می‌کشد که «من» در کنار «ديگري» به سرمی‌برد؛ اما این «من» قصد دارد، «دیگری» را از

234 15
Yes, I'm wearing lipstick and yes I'm aware that I look very much like a girl in this picture

Photographer TAKUYA UCHIYAMA
Make up YUKA WASHIZU
Hair KATSUMI MATSUO
Stylist KOSEI MATSUDA
Production SANNA FJAELLBORG
Stylist Assistant SHOGO SONE

#cringe #l
1397-08-25 17:04:57
dion_gerbers

Yes, I'm wearing lipstick and yes I'm aware that I look very much like a girl in this picture Photographer TAKUYA UCHIYAMA Make up YUKA WASHIZU Hair KATSUMI MATSUO Stylist KOSEI MATSUDA Production SANNA FJAELLBORG Stylist Assistant SHOGO SONE #cringe #l

416 16

هشتگ های تصادفی

fifaworldcup2018

تعداد پست: 917932

CR7

تعداد پست: 6997021

CR7Tour

تعداد پست: 4652

westfiled

تعداد پست: 1513