استفاده از هشتگ بر حسب زمان

followforfollowback

تعداد پست : 25439111

followforfollowback

پست های اخیر #followforfollowback


"دوست"كه باشی
فرقي نميكند منطقه زندگي من كجاست و تو كجايي...!
سطح تحصيلات من چقدره و تو چه مدركي داري...!
دور باشي يا نزديك...
رفاقت فاصله ها را پرميكند...
گاهي با حرف گاهي باسكوت...
دوست كه باشي
فرقي نميكند...
ازكدام فصليم يا كدام نسل...
رفيق بودنمان به
1397-09-24 15:45:51
hamid_aliakbar

"دوست"كه باشی فرقي نميكند منطقه زندگي من كجاست و تو كجايي...! سطح تحصيلات من چقدره و تو چه مدركي داري...! دور باشي يا نزديك... رفاقت فاصله ها را پرميكند... گاهي با حرف گاهي باسكوت... دوست كه باشي فرقي نميكند... ازكدام فصليم يا كدام نسل... رفيق بودنمان به

517 24
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!..
ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫـــــــــــﯽﻓﺮﯾﺐﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳـــ
1397-09-23 13:08:15
hamid_aliakbar

ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!.. ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــــــــﯽﻓﺮﯾﺐﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!... ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!... ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳـــ

694 32
همراه @jaycutler قهرمان مستر المپيا  در مسابقات ماسل شو  گاهی زشت ترين بخش بدن آدم ها، "ذهن شان" است ...
ذهن آدم ها، مثل يك حفره عميق، پر می شود از خيلی چيزهای زشت؛ از شك، از بدبينی، از برداشتهای بد ...
از نگاه پر غرور به ديگران، از توقع زياد، از خودبينی
1397-09-22 19:36:07
hamid_aliakbar

همراه @jaycutler قهرمان مستر المپيا در مسابقات ماسل شو گاهی زشت ترين بخش بدن آدم ها، "ذهن شان" است ... ذهن آدم ها، مثل يك حفره عميق، پر می شود از خيلی چيزهای زشت؛ از شك، از بدبينی، از برداشتهای بد ... از نگاه پر غرور به ديگران، از توقع زياد، از خودبينی

542 31
I love hard work ❤️go hard or go home #likeforlikes #followforfollowback #fit #bod #body #love
1397-09-20 21:33:54
hamid_aliakbar

I love hard work ❤️go hard or go home #likeforlikes #followforfollowback #fit #bod #body #love

277 30

هشتگ های تصادفی

fifaworldcup2018

تعداد پست: 917932

CR7

تعداد پست: 6997021

CR7Tour

تعداد پست: 4652

westfiled

تعداد پست: 1513