دسته تعداد پست ها امتیاز تعداد فالور نام تصویر
ورزشی 259 10.28 % 4375160 Ali Karimi
ورزشی 93 10.62 % 4192384 Ali Daei
ورزشی 247 8.42 % 3062522 IAmSardar
ورزشی 2539 4.87 % 2842438 Persepolis
ورزشی 81 15.82 % 2250023 alireza.beyranvand
ورزشی 55 9.89 % 2135359 Mehdi Taremi
ورزشی 116 10.56 % 1753784 Saeedmaroof
ورزشی 376 16.51 % 1680257 Farhad Majidi
ورزشی 113 10.07 % 1675754 Ramin Rezaeian
ورزشی 14 9.77 % 1606885 Mohsen Mosalman
ورزشی 82 12.30 % 1481920
ورزشی 572 9.56 % 1480635 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐢
ورزشی 259 5.61 % 1458446 Alireza Haghighi
ورزشی 298 16.43 % 1455886 SR7
ورزشی 347 13.78 % 1436587 Branko Ivankovic
ورزشی 69 13.77 % 1361644 Ali Alipourghara
ورزشی 139 19.39 % 1356217 ‌‌‌‌Shoja
ورزشی 195 9.55 % 1353975
ورزشی 58 9.73 % 1327919 Reza
ورزشی 236 22.09 % 1288376 Alireza Jahanbakhsh
ورزشی 67 16.96 % 1231758 Seyed Jalal Hosseini
ورزشی 641 8.87 % 1171969 Ahmadreza Abedzadeh
ورزشی 20 6.35 % 1147052 farshad_ahmadzadeh10
ورزشی 2694 0.99 % 1132480 اينجا با ما فيت شو✌️💪
ورزشی 59 13.92 % 1122961 Ahmad Noorollahi
ورزشی 2841 7.28 % 1065319 Esteghlal FC
ورزشی 211 7.38 % 1044406 Seyed Mohamad
ورزشی 117 10.20 % 1040083 Mehdi Rahmati
ورزشی 74 13.41 % 1036820 Mehdi Mahdavikia
ورزشی 171 12.19 % 935942 Ashkan Dejagah