دسته تعداد پست ها امتیاز تعداد فالور نام تصویر
ورزشی 1694 4.81 % 2384633 Persepolis
ورزشی 58 17.36 % 2048138 alireza.beyranvand
ورزشی 46 14.36 % 1210685
ورزشی 626 9.67 % 1156356 Ahmadreza Abedzadeh
ورزشی 25 6.95 % 1111711 farshad_ahmadzadeh10
ورزشی 207 6.66 % 994220 Seyed Mohamad
ورزشی 2658 7.77 % 802242 صفحه رسمى باشگاه استقلال
ورزشی 1656 6.95 % 104972 صفحه رسمی سایت ورزش سه