دسته بندی تعداد پست نرخ تعامل (er) تعداد فالوور عنوان پیج اینستاگرام تصویر
ورزشی 286 0.47 % 4914072 Ali Karimi Ali Karimi
ورزشی 103 1.00 % 4619177 Ali Daei Ali Daei
ورزشی 2940 0.00 % 3283577 Persepolis Persepolis
ورزشی 269 0.43 % 3175506 IAmSardar IAmSardar
ورزشی 99 1.14 % 2449970 alireza.beyranvand alireza.beyranvand
ورزشی 65 0.48 % 2210235 Mehdi Taremi Mehdi Taremi
ورزشی 119 1.09 % 1780318 Saeedmaroof Saeedmaroof
ورزشی 376 1.61 % 1758242 Farhad Majidi Farhad Majidi
ورزشی 114 0.85 % 1738949 Ramin Rezaeian Ramin Rezaeian
ورزشی 16 1.04 % 1604142 Mohsen Mosalman Mohsen Mosalman
ورزشی 197 0.80 % 1577226 ‌‌‌‌Shoja ‌‌‌‌Shoja
ورزشی 89 1.30 % 1545275
ورزشی 232 0.43 % 1538145 Alireza Haghighi Alireza Haghighi
ورزشی 616 0.34 % 1516246 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐢 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐢
ورزشی 314 1.46 % 1474260 SR7 SR7
ورزشی 82 1.07 % 1438319 Ali Alipourghara Ali Alipourghara
ورزشی 372 0.38 % 1413604 Branko Ivankovic Branko Ivankovic
ورزشی 202 0.00 % 1402102
ورزشی 66 0.51 % 1349834 Reza Reza
ورزشی 24 1.01 % 1331565 Seyed Jalal Hosseini Seyed Jalal Hosseini
ورزشی 3243 0.00 % 1328569 اينجا با ما فيت شو✌️💪 اينجا با ما فيت شو✌️💪
ورزشی 3067 0.00 % 1294527 Esteghlal Football Club Esteghlal Football Club
ورزشی 238 2.04 % 1277257 Alireza Jahanbakhsh Alireza Jahanbakhsh
ورزشی 458 0.20 % 1233915 Ahmadreza Abedzadeh Ahmadreza Abedzadeh
ورزشی 31 0.77 % 1223596 farshad_ahmadzadeh10 farshad_ahmadzadeh10
ورزشی 62 2.01 % 1170174 Ahmad Noorollahi Ahmad Noorollahi
ورزشی 90 0.00 % 1131895 Mehdi Mahdavikia Mehdi Mahdavikia
ورزشی 130 0.00 % 1051909 Mehdi Rahmati Mehdi Rahmati
ورزشی 214 0.08 % 1042971 Seyed Mohamad Seyed Mohamad
ورزشی 171 0.00 % 959487 بشار رسن بشار رسن