دسته بندی تعداد پست نرخ تعامل (er) تعداد فالوور عنوان پیج اینستاگرام تصویر
ورزشی 293 1.14 % 5071631 Ali Karimi Ali Karimi
ورزشی 106 1.28 % 4804478 Ali Daei Ali Daei
ورزشی 3075 0.45 % 3455217 Persepolis Persepolis
ورزشی 281 0.87 % 3215650 IAmSardar IAmSardar
ورزشی 100 1.53 % 2461926 alireza.beyranvand alireza.beyranvand
ورزشی 68 0.72 % 2219053 Mehdi Taremi Mehdi Taremi
ورزشی 381 2.06 % 1863234 Farhad Majidi Farhad Majidi
ورزشی 120 1.24 % 1856881 Saeedmaroof Saeedmaroof
ورزشی 116 1.04 % 1744714 Ramin Rezaeian Ramin Rezaeian
ورزشی 214 2.02 % 1635110 ‌‌‌‌Shoja ‌‌‌‌Shoja
ورزشی 19 1.03 % 1609497 Mohsen Mosalman Mohsen Mosalman
ورزشی 91 1.49 % 1562539
ورزشی 241 0.49 % 1550527 Alireza Haghighi Alireza Haghighi
ورزشی 625 0.88 % 1516254 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐢 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐢
ورزشی 296 1.87 % 1476662 SR7 SR7
ورزشی 241 2.16 % 1469476 Alireza Jahanbakhsh Alireza Jahanbakhsh
ورزشی 92 1.34 % 1457332 Ali Alipourghara Ali Alipourghara
ورزشی 3466 0.00 % 1453580 اينجا با ما فيت شو✌️💪 اينجا با ما فيت شو✌️💪
ورزشی 207 1.27 % 1442275 Omid Alishah |اميد عاليشاه Omid Alishah |اميد عاليشاه
ورزشی 379 1.26 % 1425617 Branko Ivankovic Branko Ivankovic
ورزشی 3116 1.24 % 1401933 Esteghlal Football Club Esteghlal Football Club
ورزشی 29 1.85 % 1352188 Seyed Jalal Hosseini Seyed Jalal Hosseini
ورزشی 69 0.76 % 1351738 Reza Reza
ورزشی 462 0.83 % 1258108 Ahmadreza Abedzadeh Ahmadreza Abedzadeh
ورزشی 28 0.80 % 1215341 farshad_ahmadzadeh10 farshad_ahmadzadeh10
ورزشی 64 2.05 % 1207965 Ahmad Noorollahi Ahmad Noorollahi
ورزشی 92 1.33 % 1148970 Mehdi Mahdavikia Mehdi Mahdavikia
ورزشی 214 1.21 % 1060037 Seyed Mohamad Seyed Mohamad
ورزشی 134 0.00 % 1051879 Mehdi Rahmati Mehdi Rahmati
ورزشی 172 1.65 % 1036841 بشار رسن بشار رسن