دسته تعداد پست ها امتیاز تعداد فالور نام تصویر
ورزشی 615 9.76 % 1146542 Ahmadreza Abedzadeh
ورزشی 32 14.48 % 1146495
ورزشی 19 7.89 % 1119236 farshad_ahmadzadeh10
ورزشی 203 6.58 % 1006625 Seyed Mohamad
ورزشی 2469 7.68 % 701040 صفحه رسمى باشگاه استقلال