دسته بندی تعداد پست نرخ تعامل (er) تعداد فالوور عنوان پیج اینستاگرام تصویر
ورزشی 348 1.05 % 6390331 Ali Karimi Ali Karimi
ورزشی 101 0.86 % 5603174 Ali Daei Ali Daei
ورزشی 3556 0.64 % 4174956 P e r s e p o l i s P e r s e p o l i s
ورزشی 314 0.68 % 3421087 IAmSardar IAmSardar
ورزشی 108 1.27 % 2846632 Alireza Beyranvand Alireza Beyranvand
ورزشی 76 0.68 % 2311241 Mehdi Taremi Mehdi Taremi
ورزشی 374 2.11 % 2080571 Farhad Majidi Farhad Majidi
ورزشی 114 0.89 % 1868969 Ramin Rezaeian Ramin Rezaeian
ورزشی 241 1.41 % 1866204 ‌‌‌‌Shoja ‌‌‌‌Shoja
ورزشی 121 1.27 % 1852259 Saeedmaroof Saeedmaroof
ورزشی 3937 0.00 % 1701828 اينجا با ما فيت شو✌️💪 اينجا با ما فيت شو✌️💪
ورزشی 252 0.46 % 1666989 Alireza Haghighi Alireza Haghighi
ورزشی 146 1.03 % 1663303
ورزشی 25 0.92 % 1654050 Mohsen Mosalman Mohsen Mosalman
ورزشی 114 0.78 % 1560334 Ali Alipourghara Ali Alipourghara
ورزشی 646 0.47 % 1542962 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐢 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐢
ورزشی 249 2.04 % 1532601 Alireza Jahanbakhsh Alireza Jahanbakhsh
ورزشی 310 1.27 % 1531770 Soroush Rafiei Soroush Rafiei
ورزشی 214 1.05 % 1476926 Omid Alishah | اميد عاليشاه Omid Alishah | اميد عاليشاه
ورزشی 396 1.08 % 1469062 Branko Ivankovic Branko Ivankovic
ورزشی 38 1.65 % 1425222 Seyed Jalal Hosseini Seyed Jalal Hosseini
ورزشی 3293 0.00 % 1415819 Esteghlal F.C Esteghlal F.C
ورزشی 463 1.01 % 1393680 Ahmadreza Abedzadeh Ahmadreza Abedzadeh
ورزشی 89 0.53 % 1385114 Reza Reza
ورزشی 66 1.97 % 1288336 Ahmad Noorollahi Ahmad Noorollahi
ورزشی 178 2.04 % 1234153 بشار رسن بشار رسن
ورزشی 98 1.29 % 1224663 Mehdi Mahdavikia Mehdi Mahdavikia
ورزشی 31 0.78 % 1213961 farshad_ahmadzadeh10 farshad_ahmadzadeh10
ورزشی 152 0.86 % 1164283 Mehdi Rahmati Mehdi Rahmati
ورزشی 230 0.60 % 1079912 مرتضي پورعلي گنجي مرتضي پورعلي گنجي