دسته بندی تعداد پست نرخ تعامل (er) تعداد فالوور عنوان پیج اینستاگرام تصویر
ایونت و رویداد 0 174992.86 % 0 instandup instandup
مذهبی 0 97917.50 % 0 ahmadtea.ir ahmadtea.ir
سیاسی 1 0.00 % 0 Emma Emma
0 0.00 % 0
وب سایت و کسب و کارهای انلاین 1 0.00 % 0
سبک زندگی 0 119838.10 % 0 zhornalemod zhornalemod
عمومی 0 0.00 % 0 تیناطهماسبی شال بانوی ایرانی تیناطهماسبی شال بانوی ایرانی
سیاسی 0 1457092.31 % 0 saaedpashazadeeh saaedpashazadeeh
وب سایت و کسب و کارهای انلاین 0 449549.40 % 0 luxevape luxevape
سیاسی 0 0.00 % 0 shahrkhodrou_fc shahrkhodrou_fc
0 0.00 % 0 jokercilip jokercilip
مذهبی 2 179387.23 % 0 cilip.tori cilip.tori
سیاسی 0 227614.29 % 0 ArtNegashteh ArtNegashteh
مد، زیبایی، فشن 0 0.00 % 0
سیاسی 0 0.00 % 0
کسب و کار 0 69740.00 % 0 behy behy
کسب و کار 0 24878.13 % 0 Mitra Darabi Mitra Darabi
ایونت و رویداد 1 0.00 % 0
مذهبی 0 82246.15 % 0 Food Passion Food Passion
سیاسی 0 0.00 % 0
سیاسی 0 0.25 % 0