دسته تعداد پست ها امتیاز تعداد فالور نام تصویر
سرگرمی 784 0.74 % 9771486 hasan reyvandi حسن ریوندی
سینما و تلویزیون و تئاتر 499 0.12 % 9182176 Mahnaz Afshar
سینما و تلویزیون و تئاتر 2507 0.17 % 9076955 Rambod javan رامبد جوان
سینما و تلویزیون و تئاتر 1968 0.14 % 8208284 Behnoosh Bakhtiari
حوزه موسیقی 9420 0.02 % 7924406 Radio Javan
سینما و تلویزیون و تئاتر 844 0.27 % 7000423 Elnaz Shakerdoost🎬
سینما و تلویزیون و تئاتر 1433 0.31 % 6946701 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mohammad Reza Golzar
سینما و تلویزیون و تئاتر 483 1.01 % 6585491 Golshifteh Farahani
سینما و تلویزیون و تئاتر 22 0.18 % 6367130 سحر قريشى Sahar Ghoreyshi
سینما و تلویزیون و تئاتر 419 0.20 % 6158629 Behnoush tabatabaei
حوزه موسیقی 532 0.35 % 5625317 Armin 2afm
سینما و تلویزیون و تئاتر 265 0.63 % 5559087 Taraneh Alidoosti
سینما و تلویزیون و تئاتر 2091 0.26 % 5516192 Parviz Parastouei
سینما و تلویزیون و تئاتر 14572 0.00 % 5419837 BBC NEWS فارسی
حوزه موسیقی 1430 0.67 % 5190848 Ebi Hamedi
سینما و تلویزیون و تئاتر 92 0.80 % 4821969 Amin Hayaiee
سینما و تلویزیون و تئاتر 1230 0.41 % 4706690 BahramRadan
حوزه موسیقی 680 0.91 % 4468476 Shadmehr Aghili
ورزشی 266 1.26 % 4467689 Ali Karimi
حوزه موسیقی 311 1.13 % 4439730 YAS
ورزشی 96 1.37 % 4253058 Ali Daei
سینما و تلویزیون و تئاتر 126 0.55 % 4225666 Shahab Hosseini Official Page
حوزه موسیقی 887 0.40 % 4013527 𝐓𝐎𝐇𝐈
سینما و تلویزیون و تئاتر 28007 0.00 % 3938096 ManotoTV
اینفلوئنسرها 236 1.87 % 3877230 Mohammad Amin Karimpor
سینما و تلویزیون و تئاتر 447 0.30 % 3782980 Mehrave Sharifinia
سینما و تلویزیون و تئاتر 849 0.11 % 3742634 Bahareh Rahnama
سینما و تلویزیون و تئاتر 230 0.68 % 3726674 Reza Attaran
سینما و تلویزیون و تئاتر 1934 0.22 % 3643786 Nasrin Moghanloo نسرین مقانلو
اینفلوئنسرها 504 1.40 % 3155213 Erfan Alirezai