دسته بندی تعداد پست نرخ تعامل (er) تعداد فالوور عنوان پیج اینستاگرام تصویر
ورزشی 295 1.36 % 5083717 Ali Karimi Ali Karimi
ورزشی 106 1.28 % 4819338 Ali Daei Ali Daei
ورزشی 3084 0.56 % 3455236 Persepolis Persepolis
ورزشی 281 0.88 % 3215183 IAmSardar IAmSardar
ورزشی 100 1.66 % 2461717 alireza.beyranvand alireza.beyranvand
ورزشی 68 0.72 % 2218509 Mehdi Taremi Mehdi Taremi
ورزشی 381 2.06 % 1868158 Farhad Majidi Farhad Majidi
ورزشی 120 1.24 % 1857561 Saeedmaroof Saeedmaroof
ورزشی 116 1.04 % 1745243 Ramin Rezaeian Ramin Rezaeian
ورزشی 214 2.20 % 1634811 ‌‌‌‌Shoja ‌‌‌‌Shoja
ورزشی 17 1.18 % 1609847 Mohsen Mosalman Mohsen Mosalman
ورزشی 91 1.49 % 1561620
ورزشی 242 0.48 % 1551787 Alireza Haghighi Alireza Haghighi
ورزشی 625 0.98 % 1516102 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐢 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐧𝐢
ورزشی 296 1.88 % 1475933 SR7 SR7
ورزشی 241 2.35 % 1468086 Alireza Jahanbakhsh Alireza Jahanbakhsh
ورزشی 93 1.36 % 1455973 Ali Alipourghara Ali Alipourghara
ورزشی 3475 0.06 % 1455216 اينجا با ما فيت شو✌️💪 اينجا با ما فيت شو✌️💪
ورزشی 207 1.27 % 1443076 Omid Alishah |اميد عاليشاه Omid Alishah |اميد عاليشاه
ورزشی 379 1.26 % 1426402 Branko Ivankovic Branko Ivankovic
ورزشی 3121 1.02 % 1400506 Esteghlal Football Club Esteghlal Football Club
ورزشی 69 0.76 % 1351418 Reza Reza
ورزشی 29 1.86 % 1351142 Seyed Jalal Hosseini Seyed Jalal Hosseini
ورزشی 463 0.85 % 1260324 Ahmadreza Abedzadeh Ahmadreza Abedzadeh
ورزشی 28 0.80 % 1213349 farshad_ahmadzadeh10 farshad_ahmadzadeh10
ورزشی 64 2.05 % 1209125 Ahmad Noorollahi Ahmad Noorollahi
ورزشی 92 1.33 % 1151051 Mehdi Mahdavikia Mehdi Mahdavikia
ورزشی 214 1.21 % 1060386 Seyed Mohamad Seyed Mohamad
ورزشی 134 0.00 % 1050872 Mehdi Rahmati Mehdi Rahmati
ورزشی 172 1.65 % 1037748 بشار رسن بشار رسن